Matematyka

Samo słowo pochodzi z języka greckiego i oznaczać będzie poznanie, czy też pewnego rodzaju umiejętność. Matematyka bardzo często definiowana jest jako specyfika nauka, która daje nam narządzani pozwalające otrzymywać ścisłe wnioski oraz szerokiego rodzaju założenia. Jako, że założenia te dotyczyć mogą szerokiej gamy dziedzin oraz zakresu myśli ludzkich, zakres matematyki stale się powiększa, gdyż założenia te dotyczą nie tylko nauk ścisłych, techniki, ale nawet i nauk humanistycznych. Jeden z rodzajów matematyki, często zwany teoretycznym, czy też czystym bardzo często rozwijany jest jednak bez bliższego związku z konkretnym zastosowaniem. W tej odmianie uważa się ją czasami za specyficzną formę sztuki. Niektóre jednak z jej działów znalazły swoje praktyczne zastosowanie, między innymi w przypadku nowoczesnej fizyki oraz informatyki, która czerpie z jej założeń. Czysto szkolne pojęcie matematyki jako nauki o liczbach oraz geometrii zostało całkowicie zdezaktualizowane już w wieku dziewiętnastym, kiedy rozwijała się algebra oraz logika. Matematyka jako nauka posiada już bardzo długą historię i rozwija się od czasu antycznych, z których pochodzą twierdzenia, których cały czas używamy, między innymi miara boków w trójkącie prostokątnym i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe