Zjawisko fizyczne

Zjawiska fizyczne najprościej zdefiniować będzie można jako swoiste przemiany, które zachodzą na w określonych warunkach i na skutek których zmianie ulegać będą właściwości fizyczne ciała, czy też różnego rodzaju innych obiektów fizycznych. Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, pozostaną one całkowicie bez zmian. Zjawiska fizyczne opisać możemy także inaczej, są to przede wszystkim procesy oraz zmiany, które możemy zaobserwować wokół nas i które mają miejsce w przyrodzie, bardzo dobrym przykładem będzie między innymi topienie się lodu. Aby zjawiska fizyczne mogły mieć miejsce, niezbędna będzie ingerencja jednej z wielkości fizycznych, a mianowicie siła. Siłami nazywać będzie powszechnie różnego rodzaju oddziaływania podstawowe zachodzące w przyrodzie, takie jak magnetyczne, grawitacyjne, elektryczne oraz tak zwane oddziaływania pochodne, międzycząsteczkowe, przykładem w tym przypadku może być także tarcie. Na przestrzeni wieków opisanych zostało bardzo wiele różnego rodzaju zjawisk fizycznych, gdzie większość z nich nazywana jest od nazwiska ich twórców i osób, które je opisały po raz pierwszy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe