Fizyka

Fizyka jest słowem pochodzącym z języka greckiego i w dokładnym tłumaczeniu będzie oznaczała naturę. Jest to bowiem dziedzina wiedzy zajmująca się przyrodą w najszerszym z możliwych znaczeń tego słowa. Fizycy zajmować będą się między innymi właściwościami jakie posiada materia i energia podczas swych przemian oraz jakie oddziaływania występują pomiędzy nimi. Do opisywania fizycznych zjawiskach używane są dodatkowo wielkości fizyczne, które wyraża się przy wykorzystaniu czysto matematycznych pojęć, takich jak wektor, czy też liczba. Fizyka będzie wiązała się ściśle z pozostałymi naukami przyrodniczymi, przede wszystkim z chemią.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe