Wielkość fizyczna

Jednym z elementów, które służy do opisania zjawiska fizycznego, będzie przede wszystkim wielkość fizyczna. Jest ona specyficzną właściwością zjawisk właśnie i ciał. Wielkości fizyczne w dziedzinie jaką jest właśnie fizyka posiadają swoje z góry określone właściwości, głównie ze względu na własności transformacyjne podczas zmiany układów współrzędnych, oznacza to, że posiadają one określony charakter, są wektorami, czy też tensorami. W przypadku mechaniki kwantowej wielkość fizyczna będzie stawała się swojego rodzaju operatorem działającym na przestrzeni możliwych stanów takowego układu kwantowego. Cały czas jednak będą zachowywały swój charakter wektorowy, czy to też tensorowy. Zależności, które występować będą pomiędzy takowymi wielkościami fizycznymi wyrażane są w tak zwanych wzorach wielkościowych. Wartości liczbowe wielkości fizycznej wyraża się głównie w jednostkach miary. Zestawienie takowych jednostek oraz zależności określane jest w układach jednostek miar. Obecnie wykorzystywany jest uniwersalny układ SI. Do przykładowych wielkości fizycznych możemy zaliczyć wielkości skalarne, takie jak masa, czas, energia, gęstość, praca, czy też wektorowe, w ich przypadku wyróżnimy prędkość, przyśpieszenie oraz siłę, ostatnia grupa to wielkości tensorowe, tutaj przykład może być między innymi tensor momentu bezwładności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe