Nauki prawne

Nauki prawne można najprościej zdefiniować jako szeroko pojęty zbiór nauk zarówno społecznych jak i humanistycznych, które poświęcać będą swoją uwagę zagadnieniu prawa. W przypadku nauk prawnych bardzo często stosuje się także takie określenia jak prawoznawstwo, czy też jurysprudencja. Nie będzie to nauka spójna oraz w pełni jednolita co powoduje, że istnieją różne sposoby oraz perspektywy jeśli chodzi o samo badanie prawa oraz stawiani sobie przez badaczy różnych celów, całkowicie praktycznych, czy też także takich, które będą czysto teoretycznymi. Nauki prawne to zbiór wielu kolejnych dyscyplin, gdzie do najważniejszej z pewnością zaliczymy dogmatykę prawa, która uważana jest za jedną z najbardziej szczegółowych nauk prawnych, a dodatkowo najstarszą. Oprócz tego wyróżnić będziemy mogli jeszcze dwa osobne działy nauk prawnych, dokładniej mówiąc nauki historyczno prawne oraz ogólne nauki dotyczące prawa, gdzie będziemy mogli się spotkać między filozofią prawa, która jest najstarszą nauką ogólną jeśli chodzi właśnie o prawo.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne