Nauki prawne

Mianem nauk prawnych określać będziemy zbiór nauk o podłożu społecznym oraz humanistycznym, które przede wszystkim zajmowały będą się prawem. Jako synonim nauk prawnych bardzo często stosować będziemy również inne terminy i określenia, a mianowicie prawoznawstwo, czy też jurysprudencję. Są to jednak terminy, które będą posiadały wielorakie znaczenie. Prawoznawstwo oznaczać może oprócz tego teorię prawa, natomiast jurysprudencja sama w sobie uznawana jest za jedną z najbardziej ogólnych nauk prawnych, specyficzną szczególnie dla krajów anglosaskich. Prawoznawstwo z całą pewnością nie może być określone jako nauka spójna oraz jednolita, co jest jedną z konsekwencji różnorodnych perspektyw w prowadzeniu badań nad takowym prawem, a oprócz tego także różnych celów, które stawiać będzie się przed badaczami, praktycznych, czy też teoretycznych. Do dyscyplin tychże nauk zaliczymy przede wszystkim dogmatykę prawa, która inaczej określana jest jako szczegółowe nauki prawne. Zajmowała będzie się ona opisem i wykładnią prawa, które jest w danym momencie obowiązujące. Jest to jedna z najstarszych i dodatkowo najliczniejszych z nauk prawnych. Wykłady z nauk dogmatycznych stanowić będą podstawę w czasie trwania studiów prawniczych. W ramach dogmatyki prawa właśnie wyróżnić będziemy mogli szereg różnych dyscyplin, które będą charakterystyczne dla różnych kolejnych gałęzi prawa, a mianowicie cywilistykę, konstytucjonalistkę i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne