Dogmatyka prawa

Dogmatyka prawa może być scharakteryzowana jako jeden z działów nauk powiązanych z szeroko pojętym prawem, który zajmować będzie się prowadzeniem badań nad obowiązującym prawem w postaci takowej w jakiej zostało ono ustanowione wcześniej przez samego ustawodawcę. Mianem tym określać będziemy zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem jak i wytwory tychże właśnie działań. Dogmatyka prawa oprócz tego dzielić będzie się na wiele różnych działów jest to bowiem jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych części prawnych nauk.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne