Polskie prawo

W przypadku polskich źródeł prawa podzielić będzie można je na te obowiązujące powszechnie oraz obowiązujące wewnętrznie. Obecnie jednym z najważniejszych źródeł prawa jest konstytucja z roku 1997, a oprócz niej także ustawy, umowy międzynarodowe, czy też akty prawa miejscowego. Oprócz tego konstytucja przewidywać będzie kolejny i powszechnie obowiązujący akt prawny, a mianowicie rozporządzenie posiadające moc ustawy. Jego wydanie jest możliwe przez prezydenta RP, jednak tylko i wyłącznie w sytuacjach, które ściśle określać będzie konstytucja, miejsce może to mieć bardzo rzadko, w przypadku poważnego zagrożenia państwa, czy też niemożności sprawowania władzy ustawodawczej przez organy za to odpowiedzialne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne