Zadania dogmatyki

Do głównych zadań dogmatyki prawnej zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim opisywanie i systematyzację obowiązując przepisów i norm prawnych. Idąc dalej będzie to także wskazywanie tychże norm, które są aktualne i obowiązujące w danym momencie, gdyż czasami może się to bardzo często i dynamicznie zmieniać, w zależności od efektywności pracy rządu. Do pozostałych zadań dogmatyki zaliczymy wykładanie prawa, ustalanie i definiowanie pojęć, które z prawem są powiązane, analizowanie praktyk stosowania tegoż właśnie prawa i wskazywanie postulowanych zmian w tymże właśnie prawie. W badaniu prawa dogmatyka posługiwać będzie się przede wszystkim metodami logicznymi oraz językowymi. Oprócz tego w przypadku definiowania zadań dogmatyki prawnej będziemy mieli do czynienia z pozytywizmem prawniczym, który będzie definiował i zakładał, że do głównych przedmiotów badań może być zaliczone tylko prawo pozytywne. Oprócz tego według tych założeń prawo obowiązywać ma w ujęciu i sensie czysto systemowym znaczy to ni mniej ni więcej, że dana z norm prawnych jest obowiązującą oraz decydującą o innych normach systemu. Oprócz tego zakłada się, że systemy prawne są zupełne i niesprzeczne i tak dalej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne