Prawo cywilne

Prawo cywilne, czy też mówiąc inaczej cywilistyka jest jedną z gałęzi dogmatyki prawa – obejmować będzie swoim zasięgiem przede wszystkim zespół norm i stosunków cywilnych i prawnych pomiędzy podmiotami prawa. Normy prawa cywilnego wyróżniać będą się spośród innych norm prawnych zgłasza z powodu prowadzenia regulacji stosunków pomiędzy podmiotami, które są autonomiczne. Oznacza to między innymi, że nie będzie w ich przypadku występował charakterystyczny stosunek podporządkowywania jednego podmiotu innemu, co normalnie dla prawa publicznego jest cechą charakterystyczną. Ze stosunków cywilnoprawnych wynikało będzie dodatkowo, że zasada autonomiczności podmiotów powinna być stałą. Prawo cywilne dzielić będzie się na kilka kolejnych działów, a mianowicie na prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe, czy też rodzinne oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych, które będą posiadały swoje szerokie znaczenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne