Socjologia

Socjologia jest nauką, która zajmować będzie się badaniem w sposób systematyczny funkcjonowania oraz zmian zachodzących w społeczeństwie. Oprócz tego badać będzie reguły rządzące społeczeństwem, procesy i struktury, które posiadają wpływ na łączenie i dzieleni ludzi, tworzą, czy też są przejawem więzi pomiędzy nimi. Socjologowie badają jednocześnie jednostki, które uwikłane będą w grupy społeczne jak i w relacje różnego rodzaju, rodzinne, wspólnotowe, zrzeszeniowe i tym podobne. Relacje pomiędzy ludźmi, ujęte w dynamice społecznej mogą łączyć ich w tak zwane grupy społeczne, a oprócz nich także w instytucje czy też całe społeczeństwa i dzielić poprzez społeczne różnice. Już w czasach starożytnych istniały na bardzo wysokim poziomie rozwinięte myśli z zakresu społeczeństwa. Sama socjologia zaś jako nauka o tymże społeczeństwie posiada trzech ojców. Pierwszym z nich jest Platon, znany antyczny mówca oraz filozof, kolejny to Vicco, a trzeci z nich to Comte. Przedmiot badań nauk społecznych to przede wszystkim grupa społeczna i kategorie jej stanu i przemian w niej zachodzących. Socjologowie będą przede wszystkim badać jednostki o tyle o ile znajdują się w wewnętrznych relacjach ze sobą.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne