Właściwości

Według jednego z popularniejszych socjologów do zadań nauki należeć będzie przede wszystkim ułatwienie osiągania ludziom postawionych sobie wcześniej celów. Socjologia naukowa ma za zadanie przede wszystkim wpływać na polepszanie świata. Natomiast do celów samej nauki należy zrozumienie tegoż świata i gromadzenie wiedzy go dotyczącej właśnie. Jedno z kolejnych zadań to podnoszenie wartości nauki w czystej jej formie, pojmowanie jej jako obrony przeciw inwazji złych norm, które przede wszystkim mogą ogra czniać możliwość potencjalnego rozwoju, czy też zagrażać systematyczności i ciągłości prowadzonych badań. Do socjologii nauki będziemy mogli zastosować jedną z popularniejszych społecznych maksym, a mianowicie stwierdzenie że nauka jest zgubioną w momencie jeśli boi się zapomnieć o swoich twórcach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne