Socjologia miasta

Socjologia miasta jest jedną z podstawowych pokrewnych dyscyplin socjologicznych, która swoim zakresem obejmowała będzie społeczne aspekty rozwijania się miast, zagadnienia przestrzeni społecznych, procesy urbanizacyjne oraz problematykę społeczności mniejszych o znaczeniu lokalnym. Pierwsze z analiz socjologicznych dotyczących jednostek miejskich prowadzone były już u samych podwalin tejże nauki, a nawet za czasów starożytnej i antycznej myśli socjologicznej. Biorąc pod uwagę pisma Platona dotyczące greckich polis, które rozumiane mogą być jako miasta państwa, wyciągać będziemy wiele przydatnych wniosków na ten właśnie temat. W znacznej mierze ta popularna z dyscyplin socjologicznych rozwijała się w szkole chicagowskiej, która miasto traktowała jako swojego rodzaju laboratorium prowadząc na jego terenie szereg różnorodnych badań socjologicznych właśnie. Szczególnie dotyczyły one problematyki dewiacji i procesów ekologicznych w jednostkach miejskich zachodzących. W przypadku drugim socjolodzy inspirowani byli przede wszystkim osiągnięciami, które posiadali botanicy. W późniejszych okresach wiele innych dyscyplin i nauk wpływało na rozwijanie się miejskiej socjologii. Były to przede wszystkim nauki takie jak geografia, architektura, urbanistyka i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Obecnie jedną z najbardziej konkurencyjnych dyscyplin wobec socjologii miejskiej będzie socjologia osadnictwa oraz przestrzenna. Będzie to miało miejsce ze względu na zacieranie się granic pomiędzy ośrodkami miejskimi a jednostkami wiejskimi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne