Dyscypliny pokrewne

Z powodu problemu z zdefiniowaniem jednej oraz uniwersalnej teorii socjologii wyróżniać będzie się wiele jej dyscyplin, jest to więc tak zwana nauka wieloparadygmatyczna. W programach studiów socjologicznych bardzo często spotkać będzie można podział tejże nauki ze względu na skalę zjawisk społecznych, których opisywaniem będzie się zajmowała. W tymże przypadku wyróżnić można przede wszystkim makro i mikrosocjologię. Ta pierwsza badać będzie zjawiska zachodzące w społeczeństwie na duże skale, dotyczące państw, organizacji międzynarodowych i tak dalej. Mikrosocjologia będzie natomiast jej przeciwieństwem i zajmowała będzie się przede wszystkim badaniem zjawisk o skali o wiele mniejszej, dotyczących interakcji między ludzkich i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych elementów posiadających znaczenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne