Historia

Biorąc pod uwagę sposoby widzenia przedmiotu socjologii będzie mogła ona obejmować kilka różnych zakresów w swojej historii, obecnie wyróżniamy ich trzy. Pierwsza właściwa historii socjologii dotyczyć będzie wszelakich działań, które były prowadzone od czasów augusta Comte, który jest twórcą tejże nauki. Podejście taki jednak prowadzić będzie do przesadnego eksponowania wielu autorów, którzy są o wiele mniej ważnymi dla jej rozwoju, z drugiej natomiast do pomijania innych, którzy mieli wypływ na jej rozwój jednak działali wcześniej. Kolejny z zakresów to historia myśli socjologicznej, która dotyczyła będzie zagadnień wiążących się z rozwijanie problemów o podłożu socjologicznym, które znajdować będą się w ośrodkach zainteresowań współczesnej psychologii. Obejmuje sobą między innymi myślicieli, którzy starali się podejmować takie problemy, nawet jeśli sami nie uważali się za socjologów, lub gdy także o samej nauce nie słyszeli. Ostatni z zakresów to historia socjologicznej analizy. Będzie ona zajmowała się rozwojem analitycznej i naukowej strony badań zjawisk społecznych, czyli wypowiedziami i publikacjami ważniejszych dla socjologii osób, o ile przyczyniali się oni w sposób szczególny do późniejszych osiągnięć badawczych. Obecnie trwa spór o to kiedy rozpoczyna się bezpośrednio historia psychologii, tak naprawdę jest on jednak bezzasadny. Na jednym z jego biegów znajdować będą się bowiem opinie dotyczące faktu, że socjologia istniała niemal zawsze oraz wszędzie, gdyż zgodnie ze słowami jednego z myślicieli francuskich ludzie czekali na pojawienie się społecznych nauk aby mogli wytworzyć dalej idące idee prawne, moralne, rodzinne oraz państwowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne