Dogmatyka prawa

Jest jednym z trzech podstawowych działów nauk prawnych, który zajmować będzie się prowadzeniem badań nad obowiązującym prawem w postaci, w której zostało ono wprowadzone przez sam podmiot ustawodawczy. Miano to będzie stosowane do określenia działalności badawczej jak i wytworów tychże działań. Podkreślić należy dodatkowo, ze dogmatyka prawa jest jednym z najbardziej złożonych działów nauk prawnych, jednym z najstarszych i z pewnością najważniejszych, często określana jest jako zbiór najbardziej szczegółowych nauk prawnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne