Zadania

Do podstawowych i najbardziej elementarnych zadań jeśli chodzi o dogmatykę prawa zaliczyć będziemy mogli między innymi próbę opisu oraz systematyzacji poszczególnych norm prawnych, których wyróżnienie jest możliwe. Oprócz tego ten dział nauk prawnych zajmować będzie się wskazywaniem najważniejszych norm, które w danym momencie uznawane są za obowiązujące. Dogmatyka prawa stawia sobie za cel dodatkowo wykładanie prawa oraz definiowanie i ustalanie konkretnych prawniczych oraz prawnych pojęć, pozwalających w łatwiejszy i bardziej przejrzysty sposób wyrazić prawo. Do pozostałych zadań dogmatyki prawa doliczyć będziemy mogli jeszcze analizowanie praktyk, w jakich prawo jest stosowane oraz wskazywanie powodów zmian prawa i poszczególnych jego elementów, które powinny zostać zmienione. W badaniu prawa dogmatyka posługiwać będzie się przede wszystkim metodami czysto logicznymi oraz językowymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne