Prawo konstytucyjne

Na dogmatykę prawa składać będzie się wiele kolejnych działów prawnych, jednym z nich będzie właśnie konstytucjonalistka, czyli inaczej mówiąc prawo konstytucyjne. Jest to zespół prawnych norm, które będą określać czysto ustrojowe zasady, na mocy których funkcjonuje państwo, a oprócz tego treść i sposoby gwarancji praw każdej jednostce ludzkiej oraz każdemu obywatelowi. Oprócz tego będzie ono określać sposoby tworzenia prawa, hierarchię źródeł takowego prawa oraz wzajemne relacje i kompetencje występujące pomiędzy poszczególnymi organami państwowej władzy, które będzie można wyróżnić i opisać. Konstytucja w każdym państwie jest podstawowym źródłem oraz aktem prawnym, określającym ustrój oraz elementarne postanowienia. Najczęściej przybiera ona postać jednego aktu prawnego, czy też kilku aktów posiadających tą samą rangę. Do innych źródeł prawa stanowionego oprócz konstytucji zaliczyć będziemy mogli ustawy, rozporządzenia, oraz umowy międzynarodowe, po wcześniejszej ratyfikacji. Wyróżnić będziemy mogli kilka podstawowych zasad, które przeważnie zawierają się w konstytucji, dotyczą przede wszystkim państwa, przedstawianego w świetle wspólnego dobra, które jest jednocześnie demokratycznym i prawnym państwem. Konstytucja mówi także wiele o suwerenności danego narodu oraz tolerancji wobec obcych mniejszości i narodów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne