Konstytucja

Sama w sobie jest jednym z ważniejszych aktów prawnych, często określanym także mianem ustawy zasadniczej, która w większości przypadków posiada najwyższą moc prawną w systemie prawnym danego państwa. W skład takowej konstytucji wchodzić będą mogły tak naprawdę przeróżne zagadnienia. W głównej mierze będzie ona jednak skupiać się na określeniu podstawowych norm ustroju społecznego oraz gospodarczego w danym państwie, a oprócz tego organizację, kompetencję i sposób według jakiego powoływane są najważniejsze organy w danym państwie. Oraz także to jak prezentują się podstawowe prawa obywateli. Konstytucja może zostać zaklasyfikowana na wiele różnego rodzaju sposobów. W doktrynach prawnych najczęstsze klasyfikacje oraz podział konstytucji ma miejsce ze względu na formę w jakiej powstały, czy są pisemnymi, czy też niepisanymi, sposób zapisania, treść, procedury powstawania, sposoby zmiany oraz okres obowiązywania takowej konstytucji, gdzie wyróżnić możemy konstytucje stałe oraz także czasowe. Dodatkowo wyróżnić będzie można jeszcze jeden podział, który dzieli konstytucje na proste oraz złożone, gdy całość regulacji zawiera się w jednej ustawie, czy też w większej ich liczbie. Pierwszą konstytucją na terenie państwa polskiego była uchwalona w roku 1791 konstytucja trzeciomajowa, obecnie obowiązującą jest natomiast ta pochodząca z roku 1997, z dnia 2 kwietnia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne