Konstytucja RP

Jest najważniejszym aktem prawnym w naszym kraju, który uchwalony został 2 kwietnia 1997 przez Zgromadzenie Narodowe, następnie miejsce miało jej zatwierdzenie na mocy referendum, które odbyło się miesiąc później. Sama konstytucja składa się z preambuły i trzynastu rozdziałów, które zbudowane są z dwustu czterdziestu trzech artykułów. Preambuła zawiera odwołanie między innymi do chrześcijańskich korzeni państwa, do historii pierwszej oraz drugiej rzeczpospolitej oraz do równości wszystkich wobec prawa i o tych samych obowiązkach wobec ojczyzny. Prace nad samą konstytucją trwały już od roku 1989 i wymuszone były przez bardzo dogłębne zmiany ustrojowe, które miały miejsce w Polsce z końcem lat osiemdziesiątych. Konstytucja PRL, która istniała od roku 1952 stała się w końcu aktem niespójnym poprzez ogromną ilość zmian, szczególnie w momencie kiedy obozem zwycięskim została Solidarność. Początek lat dziewięćdziesiątych to jednak dopiero początek poważniejszego myślenia nad wprowadzeniem nowej konstytucji, kiedy to w kwietniu roku 1992 podjęte uchwałę o przygotowaniu i uchwaleniu konstytucji RP.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne