Przyrodoznawstwo matematyczne

Jest to dziedzina ogólnego przyrodoznawstwa. Określa się tam zbiór dyscyplin, które określa się też jako nauki fizykalne, które pochodzą już z epoki Oświecenie. Zbiór owych dyscyplin przyrodniczych opiera się na tym, że ich prawa i hipotezy, a także związki między nimi są wyrażane poprzez zależności matematyczne. Nazwa pojawiła się za sprawą Galileusza. Uważał on, że księga natury jest pisana językiem matematyki. Skłaniał się też do idei platońskiej tym samym. Przeciwstawiane jest mu przyrodoznawstwo opisowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze