Inżynieria energetyczna

Jest to swoista wiedza, która odnosi się do przetwarzania, przesyłania oraz dystrybucji energii. Najczęściej wyróżnia się tutaj dwa źródła energii: odnawialne i nieodnawialne. Jednocześnie najczęściej energia z owych źródeł wykorzystywana jest w elektrowniach, ciepłowniach oraz elektrociepłowniach różnego typu. Najczęściej stosowana jest ona do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Coraz częściej inżynieria energetyczna łączy się w swoich działaniach z działem ekologii i ochrony środowiska, aby móc dostarczać wszystkim niezbędnej energii, a jednocześnie chronić środowisko naturalne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki inżynieryjne