Socjologia

Socjologie najprościej zdefiniować można jako naukę, która zajmuje się badaniem funkcjonowania oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Oprócz tego socjologie będą zajmowali się społecznymi regułami, procesami i szeroką gamą struktur, które będą posiadały wpływ na łączenie i podział ludzi. Socjologowie dodatkowo badają także jednostki, które uwikłane są w jakikolwiek sposób w dane grupy społeczne jak i czyste relacje pomiędzy ludźmi. Już w okresie antyku myśl społeczna istniała na wysokim poziomie rozwojowym. Socjologia jako nauka o społeczeństwie posiadała na przestrzeni dziejów trzech swoich ojców, gdzie pierwszych z nich z całą pewnością był Platon, następnie Vicco oraz powszechnie wymieniany za najważniejszego, a nawet za jedynego z ojców socjologii, a mianowicie Comte. Przedmiotem badań socjologicznych będzie grupa społeczna, która ujęta zostaje w dwóch kategoriach, a mianowicie zmiany oraz stanu. Socjologowie badać będą jednostki o tyle o ile w jakikolwiek sposób posiadają one wewnętrzne, czy też zewnętrzne racje pomiędzy sobą. Jednostka traktowana jako indywiduum nie jest przedmiotem badań nauki o społeczeństwie, a zajmować będzie się nią dziedzina wiedzy jaką jest psychologia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia