Behawioryzm

Behawioryzm jest jednym z popularniejszych kierunków psychologicznych, którego rozwój przypada na wiek dwudziesty, a szczególnie tereny Stanów Zjednoczonych. W przypadku behawioryzmu wyróżnić będziemy mogli dwa jego podstawowe i jakoby elementarne założenia, pierwsze z nich podaje, że kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzić będzie on jednak, że stanowią one efekt uboczny działania mózgu, których nie da się skutecznie badań przy wykorzystaniu metod naukowych, gdyż ich obserwacja jest niemożliwa. Drugie z założeń mówi że psychologia winna być rzetelną nauką, powinno więc nastąpić jej całkowicie ograniczenie do mierzalnych i posiadających całkowicie jasną definicję eksperymentów, w przypadku których ludzie poddawani będą działaniu określonych bodźców i możliwe będzie obserwowanie ich reakcji na te właśnie bodźce. Behawioryzm to nic innego tylu próba zastosowania ścisłych metod badawczych w przypadku ludzkiej psychiczni. Behawioryzm między innymi spowodował wprowadzenie ulepszeń jeśli chodzi o metodologię nauk psychicznych, gdzie kładł nacisk przede wszystkim na czysto statystyczne zależności, pomiędzy różnego rodzaju reakcjami i bodźcami. W swojej bardzo skrajnej postaci ten kierunek psychologiczny zakładał, że zjawiska psychiczne, które są bardziej złożonymi, do których zaliczyć będziemy mogli na przykład wyższe uczucia, nie posiadają tak naprawdę żadnego, czy też większego na to jak wygląda działanie człowieka.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia