Behawioryzm poznawczy

Koncepcja behawioryzmu poznawczego będzie dotyczyła przede wszystkim badań nad rolą środowiska w relacjach człowiek oraz środowisko. Koncepcja ta między innymi zakłada, że człowiek reaguje i interpretuje środowisko przyrodnicze, tak jak jest ono mu przedstawione, co dotyczyć będzie obecnych i przeszłych doświadczeń. Na przykład rzeka może być w naszym osobistym odczuciu niebezpieczną, czy też bezpieczną, gdzie wszystko zależne będzie od tego jaki stosunek i jak bardzo nacechowany emocjami posiadamy do danego przedmiotu, zjawiska, rzeczy, osoby i tak dalej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia