Historia

Psychika była elementem zainteresowania ludzi praktycznie w przypadku każdej z kultur, jednak systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat tak naprawdę rozpoczyna się dopiero w wieku dziewiętnastym. Wcześniej psychologię traktowano jako jedną z dziedzin filozoficznych. Filozofów w tym przypadku najbardziej interesowała specyfikacja procesów, które zachodzą w psychice, a dokładniej mówiąc czy ich charakter jest materialnym, czy też są funkcję substancji odrębnej, a mianowicie duszy. Do filozofów, którzy zrobili najwięcej dla psychologii oraz jej rozwoju zaliczyć będziemy mogli między innymi Platona, Arystotelesa, Kartezjusza i wielu, wielu innych tym podobnych. Pierwsze z prób zastosowania metod doświadczalnych wiązać będą się z nazwiskami naukowców niemieckich, gdzie prace ich dotyczyły pogranicza fizjologii połączonej z psychologią, ale za datę wyodrębnienia właśnie psychologii jako oddzielnej nauki i podłożu empirycznym uważa się utworzenie pierwsze laboratorium psychologicznego co miało miejsce w roku 1879. Największą popularnością w czasach tych cieszyła się tak zwana metoda introspekcji, która opierała się na założeniu, że procesy psychiczne badane mogą być tylko od wewnątrz człowieka poprzez rejestracje świadomych doznań. Metoda ta później jednak ulegać zaczęła masowej krytyce z powodu subiektywizmu oraz jednocześnie deformacji niektórych z treści psychicznych, przez sam specyficzny proces badania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia