Psychologia

 • Rozwój myślenia

  Rozwój myślenia

  Istnieją pewne etapy w naszym myśleniu, o tym, że przeszliśmy z jednego typu myślenia w rozwoju do drugiego mówią nam często pewne osiągnięte zdolności, które są prawdziwymi kamieniami milowymi w […]

  continue reading →
   
 • Myślenie autystyczne i realistyczne

  Myślenie autystyczne i realistyczne

  Podziału myślenia na autystyczne i realistyczne dokonał David Berlayne. Jest to rozróżnienie ze względu na ukierunkowanie naszych procesów myślowych. Myślenie autystyczne to myślenie, które nie jest ukierunkowane na żaden konkretny […]

  continue reading →
   
 • Myślenie produktywne

  Myślenie produktywne

  Myślenie produktywne to rodzaj myślenia realistycznego, czyli ukierunkowanego na cel, opierającego się na zasadach logiki, podlegającego konsekwencjom świata rzeczywistego. Myślenie produktywne dodatkowo prowadzi do tego, że odtwarzamy dla nas coś […]

  continue reading →
   
 • Koncepcja Piageta

  Koncepcja Piageta

  Koncepcja Piageta dotyczy procesu myślenia i jego rozwoju w ciągu życia. W ciągu całego życia przekształca się sposób, w jaki myślimy. Na początku, jako niemowlęta, nie myślimy praktycznie o żadnych […]

  continue reading →
   
 • Krytyczne myślenie

  Krytyczne myślenie

  Myślenie krytyczne przynosi nam ewaluację w naszych poglądach na rzeczywistość, na przedmioty naszych postaw itp. Krytyk a może dotyczyć zarówno naszego sposobu myślenia, jak i wytworów tego myślenia. Oceniamy nie […]

  continue reading →
   
 • Twórcze myślenie

  Twórcze myślenie

  To, czy nasze myślenie jest twórcze, czy nie , zależy od czasu i miejsca, a ściślej mówiąc, od środowiska, w którym żyjemy wygłaszając nasze pomysły, które wymyśliliśmy. Jednym słowem coś […]

  continue reading →
   
 • Myślenie

  Myślenie

  Człowiek przechodzi w swoim rozwoju przemiany myślenia – zaczyna od myślenia zwanego sensoryczno – motorycznym, a zasadniczo może kończyć na etapie myślenia na przykład post formalnego. Jest to ujęcie w […]

  continue reading →