Krytyczne myślenie

Myślenie krytyczne przynosi nam ewaluację w naszych poglądach na rzeczywistość, na przedmioty naszych postaw itp. Krytyk a może dotyczyć zarówno naszego sposobu myślenia, jak i wytworów tego myślenia. Oceniamy nie tylko to, jak sami myślimy i jakie są tego efekty, na przykład jak obraz udało nam się namalować, albo co powiedzieć dobrego, ale także oceniamy innych. Dla pracy na przykład adwokata, historyka sztuki, czy policjanta, prokuratora charakterystyczne jest to, że ciągle oni uruchamiają myślenie krytyczne. Kiedy myślimy oceniająco na temat własnych procesów poznawczych, stosujemy metapoznawczy proces myślenia. Proces ten działa na każdym poziomie myślenia – na początku, kiedy definiujemy problem, ewoluujemy jego wartość, sposób jego ujęcia, to, czy jest sens i czy cel rozwiązania problemu jest realny do osiągnięcia. Następnie oceniamy to, czy dobrze dobraliśmy strategie do rozwiązania tego problemu, czy dobrze ułożyliśmy sekwencję myślenia, która jest potrzebna do rozwiązania. Myślenie krytyczne jest różne od twórczego dlatego, że prowadzi ono do zwiększenia prawdopodobieństwa wytworzenia rozwiązania problemu. Myślenie twórcze natomiast doprowadza nas do wytworzenia z problemu nowej idei. Tego typu myślenie jest charakterystyczne dla filozofów. Właśnie idąc na filozofię poświęcamy się krytycznemu podchodzeniu do problemów do rozwiązania. Dlatego są to jedne z najtrudniejszych studiów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia