Twórcze myślenie

To, czy nasze myślenie jest twórcze, czy nie , zależy od czasu i miejsca, a ściślej mówiąc, od środowiska, w którym żyjemy wygłaszając nasze pomysły, które wymyśliliśmy. Jednym słowem coś naprawdę twórczego to rzecz, która jest dla nas nowa oraz wartościowa, wcześniej niespotykana. Nie jest nią odkrycie samoistne, że trójkąt ma na przykład zawsze dwa kąty ostre, bo ludzie wiedzieli to od dawna. To, że my doszliśmy samodzielnie do takich wniosków to oczywiście myślenie twórcze, jednak efekty takiego myślenia nie są wartościowe dla naszej społeczności. Wartościowymi efektami myślenia jest na przykład wynalezienie czegoś, co byłoby użyteczne, a takę spełniało pewne estetyczne normy. Tak więc podział na myślenie twórcze i nietwórcze, czyli inaczej odtwórcze jest oparty na społecznych przesłankach. Nie każdy przedmiot jest przedmiotem nowym w każdej społeczności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia