Myślenie produktywne

Myślenie produktywne to rodzaj myślenia realistycznego, czyli ukierunkowanego na cel, opierającego się na zasadach logiki, podlegającego konsekwencjom świata rzeczywistego. Myślenie produktywne dodatkowo prowadzi do tego, że odtwarzamy dla nas coś zupełnie nowego. Na przeciwległym biegunie do myślenia produktywnego leży myślenie reproduktywne, które charakteryzuje się tym, że odtwarzamy jedynie to, co już kiedyś poznaliśmy, przeżyliśmy, zrobiliśmy, usłyszeliśmy czy przeczytaliśmy. Myślenie reproduktywne jednak mimo wszystko nie jest proste i prymitywne. Jest dość złożone. na przykład kiedy mamy za zadanie napisanie sprawozdania z wydatków poniesionych w tym roku przez nasza firmę i zanalizowanie, jak one się mają do stopnia, w jakim je wykorzystaliśmy użytecznie, jest zadaniem złożonym, trudnym, jednak opierającym się na myśleniu reproduktywnym. Im bardziej złożone procesy myślenia reproduktywnego, tym sprawniej poruszamy się na danym polu, tym szybciej nasza droga prowadzi nas ku byciu ekspertem w danej dziedzinie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia