Koncepcja Piageta

Koncepcja Piageta dotyczy procesu myślenia i jego rozwoju w ciągu życia. W ciągu całego życia przekształca się sposób, w jaki myślimy. Na początku, jako niemowlęta, nie myślimy praktycznie o żadnych abstrakcjach, w naszej głowie jest jedynie to, co aktualnie odbieramy przez zmysły. Dopiero po kilku pierwszych miesiącach życia następuje uwewnętrznienie procesów myślowych, decentracja i przechodzimy do etapu przedoperacyjnego. Jest to myślenie charakterystycznego dla wieku przedszkolnego. Zaczynamy wytwarzać pojęcia powoli, a wiąże się to z rozwojem mowy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia