Twierdzenie Pitagorasa

Uczniowie pitagorasa bardzo często dzieła stworzone przez siebie przypisywali bezpośrednio mistrzowi, dzięki czemu ich ranga była o wiele większą i jednocześnie otrzymywała poparcie poprzez autorytet jednego z największych filozofów. Podobnie mogło być ze słynnym twierdzeniem pitagorasa, które nazwane została właśnie jego imieniem. Najprawdopodobniej to nie on był jego twórcą lecz jeden z przedstawicieli jego szkoły, szkoły pitagorejskiej. Wśród innych osiągnięć pitagorasa oraz jego szkoły wymienić będziemy mogli między innymi dowód, że suma kątów w trójkącie równa się dwóm kątem prostym, wprowadzenie dwóch średnich, a mianowicie arytmetycznych oraz harmonicznych, skonstruowanie wielościanów foremnych oraz odkrycie dwunastościanu foremnego oraz stworzenie muzycznego stroju pitagorejskiego. Szkoła ta ma na swoim koncie jeszcze wiele, wiele innych odkryć oraz wynalazków, czy też twierdzeń i poglądów, bardzo duża z nich jednak zaginęła, czy też przez wieki po prostu została zniszczona oraz zapomniana na zawsze, a nie wiadomo, co ciekawego mógł jeszcze odkryć pitagoras oraz jego uczniowie zrzeszeni w szkole pitagorejskiej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia