John Locke

John Locke był jednym z najwybitniejszych filozofów angielskich, oprócz tej dziedziny wiedzy wyśmienicie radził sobie także jako lekarz, polityk, politolog, czy też ekonomista. Stworzył on klasyczną postać empiryzmu oraz od podstaw budował teorię tworzenia demokratycznego ustroju oraz rządu. W przypadku ekonomii natomiast był on tym, który stworzył podwaliny pod powstanie nowego kierunku tejże nauki, a dokładniej mówiąc monetaryzmu, co mogło być możliwe dzięki jego teorii wartości pieniądza. Same poglądy filozoficzne Johna Locke opierały się przede wszystkim na teorii poznania, możemy o tym dowiedzieć się więcej z jego dzieła, które wydane zostało w 1690 roku i nosiło tytuł „Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”. Jak wcześniej wspomniano był on także politologiem, gdzie bardzo wiele jego prac dotyczyło właśnie polityki, między innymi mówiły o niej „Dwa traktaty o rządzie” także z roku 1690 Spuścizna, którą po sobie zostawił była inspiracją dla kolejnych filozofów, którzy czerpali z jego dorobku i właśnie o niego opierali swoje wywody filozoficzne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia