Wpływ Kanta

Koncepcje głoszone przez Kanta odbiły się bardzo dużym echem w europie i miały wpływ na jej filozofię, szczególnie jeśli chodzi zachodnią część starego kontynentu. Po filozofii krytycznej nie sposób już było ujmować pojęć takich jak Bóg, czy też absolut, jak czyniono to przed Kantem. Kantyzm sam w sobie zapoczątkował ruch filozoficzny, który następnie nazwany został idealizmem niemieckim. Do pierwszych poważniejszych krytyków kantyzmu zaliczyć będziemy mogli Hegla, który uznał tą filozofię za zbytnio formalną oraz abstrakcyjną, a przede wszystkim ahistoryczną, co jest już dosyć dużym zarzutem. Mimo wszystko jednak bardzo duża ilość filozofów tworzyła swoje dzieła właśnie w oparciu o transcendentalizm Kanta.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia