Etyka Kanta

Dotychczasowa filozofia za podstawowy cel stawiała sobie dowiedzenie istnienia Boga oraz duszy, która jest nieśmiertelna, aby właśnie na takich podstawach muc budować podstawowe zasady etyczne. Żaden jednak z dowodów na istnienie takowego rodzaju bytu nie był w pełni odpornym na krytykę. Nie sposób wykazać bowiem, że dane idee faktycznie istnieją, można jednak przyjąć założenie iż tak jest i budować system etyczny na samych postulatach i swojego rodzaju hipotezach. Kant zamiast dowodzić istnienia duszy, czy też Boga, zadowolił się postulowaniem faktów istnienia ich.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia