Poglądy filozoficzne Kanta

Kant przyjrzał się i zweryfikował osiągnięcia filozofii do jego czasów i nie obyło się to bez dokonania przez niego krytycznej oceny. Podejście takie nazywał krytycznym. Polegało ono na badaniu elementarnych wniosków, które muszą zostać spełnionymi, aby istniała możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek badań. Największym jego dokonaniem, byłą rewizja dotychczasowych koncepcji, które dotyczyły teorii poznania. Był on bardzo twórczym jeśli chodzi o wprowadzanie nowych filozoficznych koncepcji oraz pojęć, miało to jednak swoje uzasadnienie, gdyż musiał on całkowicie od początku wypracować język filozoficzny, tak aby miał możliwość wyrażenia koncepcji przez siebie prezentowanej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia