Immanuel Kant

Był jednym z bardziej wybitnych niemieckich filozofów, jednocześnie zajmował się on wykładaniem logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Stworzył on między innymi filozofię krytyczną, czy też transcendentalną. W filozofii jego, która tworzona była na przełomie wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego widać już o wiele większy rozwój nauk, szczególnie filozofii, która stała się o wiele bardziej zaawansowaną i rozbudowaną niż miało to miejsce wcześniej, w szczególności w czasach antycznych. Filozofia za czasów Kanta i przy jego dosyć dużej pomocy zaczyna interesować się całkowicie nowymi zagadnieniami, coraz bardziej skomplikowanymi i zawikłanymi, a sami filozofowie szukają swoich własnych poglądów i wizji filozoficznych, oryginalnych, takich, które jeszcze wcześniej nie były spotykanymi. Do osiągnięć kantyzmu odwoływać będą się trzy powszechnie znane przez filozofów cechy a mianowicie kontynuacja, rewizja oraz opozycja i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów, które posiadać będą znaczenie w tym właśnie przypadku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia