Wpływ Nietzsche

Sam Nietzsche nie doczekał się uznania dla idei, które tworzył oraz tez które głosił, jednak ich oddziaływanie na niektóre z kręgów społecznych na przełomie stuleci było dość znaczącym. Chodzić będzie w tym przypadku o środowisko pisarzy. Wpływ na filozofię także był wolniejszym, gdyż filozofia europejska musiała dojrzeć do problemów, które stawiał przed sobą Nietzsche. Zapożyczenie koncepcji czysto od Fryderyka Nietzsche znaleźć będzie można między innymi u Freuda, szczególnie w jego psychoanalizie. Wiele filozofii czerpało z dziedzictwa Nietzschego, między innymi obiektywizm, czy też kulturalizm, które jawnie o tym mówią. Przez ponad wiek od śmierci filozofa i pisarza bardzo wiele jego tez oraz idei zostało dopasowanych do innych potrzeb, między innymi faszyści wykorzystali jego idee.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia