Nadczłowiek wg. Nietzsche

Definicja nadczłowieka jest bardzo kontrowersyjną, została ona wykorzystana przez faszystowskich działaczy w celu podpięcia filozofii Nietzschego do czysto faszystowskiego światopoglądu. Według tej hipotezy ludzie dzielą się na dwa rodzaje, a mianowicie na nadludzi oraz całą resztę, hołotę, bezimienną masę, która sterowana jest przez nadludzi i im podległa. Nadczłowiek to ten, który zdaje sobie sprawę z swojej wartości i umie przeciwstawić się społecznym zakazom, nakazom oraz ogólnie przyjętemu moralnie stylowi funkcjonowania. W tym przypadku znajduje się on ponad wszystkim i sam w oparciu o swoje sumienie definiuje to co jest dobre, a co złe, jego zbrodnie są bezkarnymi, jeśli w jego mniemaniu są dobrymi i mają głębszy cel.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia