Psychologia

 • Genetyka a osobowość

  Genetyka a osobowość

  Wielu ludzi twierdzi, że tak naprawdę to, jakie cechy maja nasi rodzice i dalsi przodkowie nie ma większego znaczenia w kształtowaniu się naszej osobowości. Tak naprawdę badacze do tej pory […]

  continue reading →
   
 • Postulaty

  Postulaty

  Badacze psychologii humanistycznej twierdzą, że można ogólnie wyodrębnić około sześc głównych postulatów psychologi i humanistycznej. Brzmią one mniej więcej następująco (poszczególni naukowcy różnią się w szczegółach miedzy sobą): komunikacja, czyli […]

  continue reading →
   
 • Wewnątrz sterowność

  Wewnątrz sterowność

  Psychologia humanistyczna szczególnie zdaje się podkreślać wewnątrz sterowność człowieka. Oznacza to, że odchodzi się w tym nurcie od myślenia o człowieku jako o kimś, kim można bezgranicznie manipulować. Tak naprawdę […]

  continue reading →
   
 • Powstanie psychologii humanistycznej

  Powstanie psychologii humanistycznej

  Psychologia humanistyczna powstała na skutek reakcji na działanie behawioryzmu oraz koncepcji psychodynamicznej w psychologii. Oba te wspomniane nurty nie ujmowały człowieka w całej jego naturze. Nie było mowy w tych […]

  continue reading →
   
 • Założenia psychologii humanistycznej

  Założenia psychologii humanistycznej

  Psychologia humanistyczna, w potocznym tego słowa znaczeniu, taktuje jako jedyna człowieka jako człowieka, a nie jako przedmiot. Uznaje ona całą jego rozciągłość duchową oraz to, że istnieją afery, poza które […]

  continue reading →
   
 • Psychologia humanistyczna

  Psychologia humanistyczna

  Psychologia humanistyczna to dość młody nurt psychologii jako nauki. Powstał on wszak dopiero w okolicach lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego. Prekursorami psychologii humanistycznej w Polsce byli naukowcy zrzeszeni wokół Katolickiego Uniwersytetu […]

  continue reading →
   
 • Narcyzm

  Narcyzm

  Narcyzm to niebezpieczne zjawisko zwrócenia całej naszej posiadanej energii libido we własną stronę. Jest to zaburzenie zwane nerwicą. Nasza osobowość wtedy jest chora. Wyróżniamy narcyzm pierwotny – każdy z nas […]

  continue reading →
   
 • Psycholog

  Psycholog

  Psycholog to osoba, która jest zdolna do wydawania opinii psychologicznych. Psycholog musi mieć odpowiednie dokumenty poświadczające, że jest ona wykształcona w tym kierunku. W niedawnych czasach okazało się, że właściwie […]

  continue reading →
   
 • Myślenie

  Myślenie

  Na myślenie składają się rozmaite procesy poznawcze, takie jak kojarzenie, znajdowanie asocjacji, wyobrażenia, postrzeganie, kodowanie i wiele, wiele innych. Istnieją teorie, wedle których wszelkie akty myślenia mogą się zamknąć w […]

  continue reading →
   
 • Więzy międzyludzkie

  Więzy międzyludzkie

  Więzy międzyludzkie to coś, co dotyczy każdego z ans. Każdy z nas na pewno ma rodziców, być może rodzeństwo, wielu z nas także kiedyś próbowało lub obecnie zakłada albo rozwiązuje […]

  continue reading →