Postulaty

Badacze psychologii humanistycznej twierdzą, że można ogólnie wyodrębnić około sześc głównych postulatów psychologi i humanistycznej. Brzmią one mniej więcej następująco (poszczególni naukowcy różnią się w szczegółach miedzy sobą): komunikacja, czyli niezbędne jest nawiązywanie więzi miedzy terapeutą a badanym oraz nawiązywanie więzi z odbiorcami tego, co w ogóle do kogokolwiek mówimy. Poza tym ważny jest dialog, a nie na przykład manipulacja. Ponadto sytuacja badawcza powinna stać się upodmiotowiona, a nie uprzedmiotowiona. Najbardziej efektywnym kanałem w komunikacji jest oczywiście zasada empatii. Terapeuta i badacz powinni uwzględni punkt widzenia badanego, a nie tylko swój podczas badań.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia