Psycholog

Psycholog to osoba, która jest zdolna do wydawania opinii psychologicznych. Psycholog musi mieć odpowiednie dokumenty poświadczające, że jest ona wykształcona w tym kierunku. W niedawnych czasach okazało się, że właściwie gabinet terapeutyczny może założyć każdy człowiek w ulicy, który tylko chce poprowadzić jakiś biznes. To uchybienie w ustawodawstwie zdaje się mieć niedługo koniec. Obecnie terapeutą może być człowiek, który skończył pięcioletnie studia magisterskie z psychologii i który później przeszedł własną psychoterapie i nauczył się techniki terapii. Udzielanie pomocy psychologicznej to także udzielanie ekspertyz, na przykład dla sądu i innych instytucji. Studia na tym kierunku stanowią wyjątek od Deklaracji Bolońskiej w Polsce. Podobnym wyjątkiem w Polsce jest prawo, medycyna i pokrewne medycynie kierunki. Prawo do wykonywania zawody psychologa uzyskuje się jedynie po ukończeniu stażu podyplomowego w placówce, w której pracuje psycholog. Po odbyciu stażu psycholog może także nabyć specjalizację w określonej dziedzinie psychologii. Żeby zostać psychoterapeutą, psycholog po studiach musi przejść czteroletnią praktykę i szkolenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia