Genetyka a osobowość

Wielu ludzi twierdzi, że tak naprawdę to, jakie cechy maja nasi rodzice i dalsi przodkowie nie ma większego znaczenia w kształtowaniu się naszej osobowości. Tak naprawdę badacze do tej pory nie wiedzą, jaki procentowo jest udział procesu socjalizacji w kształtowaniu osobowości, a jaki jest udział zwykłej, czystej biologii, która decyduje o tym,jakie kombinacje cech będziemy mieli u siebie. Psychologowie humanistyczni twierdzą, że to, jaki jest człowiek, zależy najbardziej od niego samego. Potrafi on dokonać transgresji, czyli wyjścia jakby ze swojej natury – potrafi przekroczyć własne ograniczenia. W takim ujęcie dziedziczenie ma marginalną rolę w naszej osobowości.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia