Koncepcja Wielkiej Piątki

Koncepcja Wielkiej Piątki jest jedną z najważniejszych koncepcji w psychologii humanistycznej. Koncepcja ta należy do psychologii osobowości. Koncepcja wielkiej piątki określa pięc czynników, z których składa się osobowość. Są to neurotyczność, ekstrawersja, bycie ugodowym lub nie, otwartość lub względne zamknięcie oraz sumienność. Pierwszy czynnik osobowości – neurotyczność określa jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach, jakie emocje wtedy wyzwalamy i jak łatwo. Osoby neurotyczne łatwo popadają w stany negatywne i chętnie wyrażają negatywne emocje. Ekstrawersja lub introwersja decyduje o tym, jak układają się nasze stosunki z ludźmi – jakie jest nasze nastawienie względem innych oraz jak intensywne są nasze relacje z nimi. Inny składnik osobowości – ugodowość decyduje o tym, jakie są nasze poszczególne przekonania i działania w społeczeństwie, w relacjach z innymi ludźmi. Osoby ugodowe sprawiają, że inni czują się przy nich bezpiecznie, nie ma obaw wo wyizolowanie. Osoby nieugodowe, w skrócie, jest to brak skromności, pewnego rodzaju nieżyczliwość, skłonności do manipulowania innymi itp. Ostatni wymiar osobowości to sumienność, która określa człowieka pod względem jego aktywności zawodowej, studenckiej czy szkolnej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia