Zdrowa rodzina

Psychologia definiuje prawidłowo funkcjonującą rodzinę przez pewne wyznaczniki. Pierwsza, najbardziej prymitywna definicja zdrowej rodziny to po prostu brak elementów patologicznych widocznych wśród jej członków. Brak patologii jako zdrowie bywa elementem definiowania zdrowia wśród psychiatrów i ludzi, którzy wyznają psychologię behawioralną. Jeszcze inni psychologowie docierają do definicji zdrowej rodziny przez porównywanie jej do idealnego wzorca. Jest to domena psychologów humanistycznych -istnieje według nich pewien utopijny model rodziny, który jednak trudno osiągnąć, a wręcz jest to niemożliwe. Socjologowie definiują normalną rodzinę przez porównanie jej do pewnych danych statystycznych, a mianowicie do pewnej średniej, która określa się na podstawie badan statystycznych. Istnieje jeszcze jedna, najbardziej popularna wśród współczesnych psychologów definicja, zgodnie z którą rodzina zdrowa to właściwie proces. Jest to raczej normalność jako proces. psychologowie uwzględniają możliwość ewoluowania rodziny, zmieniania się jej, dostosowywania do pewnych traum. Taką definicją kierują się psychologowie prowadzący terapię ekologiczną rodzin, a taka jest właśnie obecnie preferowana.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia