Rodzina jako system

Aby zrozumieć dynamikę układu, jakim jest rodzina, należy wgłębić się w same założenia jej funkcjonowania. Traktowana ona jest z jednej strony jako system niemal cybernetyczny, takie bezduszne roztrząsanie tego układu jednak jest konieczne kiedy zaczynamy wypracowywać metody walki z rozmaitymi niepożądanymi zjawiskami, które występują niekiedy w rodzinach i niszczą wszystkich jej członków po kolei. System rządzi się pewnymi prawami. Jednym z takich praw jest prawo całości – całość ta jednak nie jest w przypadku rodziny prostą sumą elementów wchodzących w jej skład. Jeśli więc chcemy uleczyć rodzin,ę nic nie da analizowanie poszczególnych jej członków. Bardziej wartościowe jest przyjrzenie się całemu systemowi, całemu układowi sił, jaki panuje w rodzinie. Kolejnym prawem jest prawo sprzężenia zwrotnego. Prawo to traktuje rodzinę jako układ,w którym zmiana jednego z elementów wpływa na zmianę całego systemu, a zmiana całego systemu wpływa na zmianę każdego z jej członków w jeszcze inny sposób. Jest to niekończący się proces. Mimo wszystko jednak istnieją pewne stałe odniesienia w naszej rodzinie -zawsze możemy mieć świadomość, że matka będzie matką, a ojciec ojcem i cokolwiek się tez stanie, mamy na przykład kogoś takiego jak brat, który nagle nie stanie się dla nas kimś zupełnie innym. Rola poszczególnych członków rodziny zostanie na zawsze taka sama, nawet jeśli każdy już po kilkunastu latach bardzo się zmieni.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia