Relacje w rodzinie

Relacje w rodzinie układają się bardzo różnie jednak psychologowie od wielu, wielu lat starają się ujarzmić te zjawiskiem i określić zasady, dotrzeć do podłoża zachowań ludzkich. W rodzinie dominuje poczucie wspólnoty, a wiec ludzie są za siebie odpowiedzialni, nieoczekiwanie na wzajemność, brak postawy roszczeniowej. Jest tak jednak w rodzinie niezaburzonej, w której członkowie czuja w stosunku do siebie nawzajem jakąś więź. Ludzie, którzy są ze sobą połączeni związkiem charakterystycznym dla rodziny czują, że związek ten jest długotrwały, ma potencjał bycia ponadczasowym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia