Nauki ścisłe

 • Matematyka

  Matematyka

  Matematyka uznawana jest za królową nauk – jedną z najstarszych i jednocześnie najbardziej uniwersalnych. Jest ona podstawą wielu dziedzin. Matematka jest źródłem narzędzi służących do wyciągania wniosków z przyjmowanych założeń. […]

  continue reading →
   
 • Informatyka

  Informatyka

  Informatyka jest taką dziedziną wiedzy, która się wciąż rozwija. Na studia informatyczne udają się przeważnie pasjonaci tej nowoczesnej dziedziny. Jedną z podstawowych wymaganych od kandydata cech, jest umiejętność logicznego myślenia. […]

  continue reading →
   
 • Kierunki matematyczno-informatyczne

  Kierunki matematyczno-informatyczne

  Kierunki matematyczno-informatyczne przeznaczone są przede wszystkim dla tych kandydatów na studia, którzy charakteryzują się tak zwanymi ścisłymi umysłami. Studia takie przed ich podjęciem wymagają odpowiedniego przygotowania w postaci obszernej wiedzy […]

  continue reading →
   
 • Chemia

  Chemia

  Jest to nauka, która bada naturę i własności różnych substancji. Szczególnie chodzi tutaj o przemiany, które zachodzą w i między owymi substancjami. Obecnie wiadomym jest, że przemiany te wynikają z […]

  continue reading →
   
 • Logika

  Logika

  Jest to nauka normatywna. Jej zadaniem jest analiza źródła poznania pod kątem prawomocności określonych i znanych człowiekowi czynności poznawczych. Bada się nią ogólne prawa czy rozumowanie jest poprawne, szczególnie wnioskowanie. […]

  continue reading →
   
 • Biologia

  Biologia

  Jest to nauka o badaniu życia. Przede wszystkim zajmuje się one charakterystyką, klasyfikacją i zachowaniami organizmów żywych, powstawaniem nowych gatunków, wymieraniem dawnych i obecnych, jak i zależnościami między nimi samymi, […]

  continue reading →
   
 • Informatyka

  Informatyka

  Jest to nauka i technika, które odnosi się do przetwarzania informacji. Przede wszystkim są tutaj zależności i technologię względem przetwarzania informacji i technologie wytwarzania systemów, które są w stanie owe […]

  continue reading →
   
 • Matematyka

  Matematyka

  Jest to swoista nauka, której zadaniem jest dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi dla uzyskania ścisłych wniosków dla określonych założeń. Dosłownie słowo matematyka oznacza z greckiego poznanie i umiejętność. Matematykę dzieli się […]

  continue reading →
   
 • Fizyka

  Fizyka

  Z greckiego oznacza to naturę. Jest to nauka o przyrodzie i to w zupełnie szerokim tego słowa znaczeniu. Badane są tutaj przede wszystkim właściwości materii i energii, ich przemiany, a […]

  continue reading →
   
 • Nauki ścisłe

  Nauki ścisłe

  Inaczej określa się je jako nauki matematyczne, rzadziej przyrodnicze, ponieważ często też tworzą je inne grupy nauk. Nauki ścisłe to grupa nauk, która zajmuje się badaniem świata, który nas otacza, […]

  continue reading →