Matematyka

Matematyka uznawana jest za królową nauk – jedną z najstarszych i jednocześnie najbardziej uniwersalnych. Jest ona podstawą wielu dziedzin. Matematka jest źródłem narzędzi służących do wyciągania wniosków z przyjmowanych założeń. Jako kierunek studiow, matematyka jest dziedziną wymagającą logicznego myślenia, zdolności, wyobraźni, analizowania, a także dobrej pamięci (chociażby w celu sprawnego i biegłego stosowania wzorów matematycznych). Kandydat na takie studia musi być pasjonatem tej nauki i powinień podchodzi do matematyki z zamiłowaniem. W przeciwnym razie kandydat może mieć problemy z utrzymaniem się na takich studiach. Matematyka jest kierunkiem o wielu specjalnościach, należą do nich m. in. matematyka stosowana czy matematyka teorytyczna.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe