Informatyka

Informatyka jest taką dziedziną wiedzy, która się wciąż rozwija. Na studia informatyczne udają się przeważnie pasjonaci tej nowoczesnej dziedziny. Jedną z podstawowych wymaganych od kandydata cech, jest umiejętność logicznego myślenia. Niezbędne jest tutaj także posiadanie wiedzy z zakresu informatyki i matematyki. W czasie studiów kandydat będzie zgłębiał wiedzę w zakresie takich przedmiotów jak: analiza matematyczna, algorytmy i struktury danych, logika, matematyka dyskretna, programowanie, bazy danych, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, matematyka komputerowa, teoria obliczalności, sieci komputerowa, równania różniczkowe, administracja usług sieciowych, laboratorium multimediów i grafiki, programowanie zespołowe. Absolwent takich studiów znajdzie pracę w wielu sektorach – w końcu żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe